Παράσταση του θεατρικού εργαστηρίου ποίησης: Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μάρτη στις 20:30

Το θεατρικό εργαστήρι ποίησης του Μπερντέ παρουσιάζει:

“Μεγαλώνοντας το λίγο του κόσμου μας, λίγο ακόμα… λίγο περισσότερο”

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μάρτη στις 20:30

Layout 1