Παραδοσιακό γλέντι με τους “Τζίτζικες”

Σάββατο 16 Μαϊου παραδοσιακό γλέντι με τους “Τζίτζικες” από τις 20:00 μέχρι τη 01:00.

Layout 1