Συλλογική Κουζίνα την Κυριακή

Αυτήν την Κυριακή 27/3 συλλογική κουζίνα στον Μπερντέ.
Μαζευόμαστε από τις 13:00, τρώμε όλοι μαζί.Afisa_fai