Συλλογική Κουζίνα αυτήν την Κυριακή!

Κυριακή 8/5 στις 15:00 μαγειρεύουμε και τρώμε όλοι μαζί στον πεζόδρομο του Μπερντέ (καιρού επιτρέποντως)

+προβολή παιδικής ταινίας (στον Μπερντέ)

Afisa_fai_8.5