Συλλογή ειδών για πρόσφυγες Σάββατο 21/5 12:00-15:00

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για πρόσφυγες
Σάββατο 21/5 12:00-15:00 στον Μπερντέ
Aράδου 55,
πλατεία Κύπρου, Άνω Ιλίσια, 6η στάση (λεωφ. 220-221)

final_1web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *