Αναγνωστήριο στον Μπερντέ!

Το Σάββατο 24 Μαρτίου 12:00 με 16:00 ανοίγουμε τον χώρο του Μπερντέ σαν αναγνωστήριο!
Μαζευόμαστε για καφεδάκι, διάβασμα και ιντερνετάκι, φέρνουμε βιβλία laptop και σημειώσεις!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *