Θεατρική ομάδα Μπερντέ

Η θεατρική ομάδα του Μπερντέ θα κάνει άλλες δύο ανοικτές συναντήσεις: Κυριακή 24 Νοεμβρίου και Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, ώρα 14:00-15:00.