Παρασκευή 9 Δεκέμβρη στις 19:30, διαχειριστική συνέλευση του Μπερντέ

Την ερχόμενη Παρασκευή 9/12 στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η διαχειριστική συνέλευση του Μπερντέ. Ομάδες, άτομα, πρωτοβουλίες που στεγάζονται στον χώρο βρισκόμαστε, συζητάμε και αποφασίζουμε για τη λειτουργία του…

Διαχειριστική συνέλευση του χώρου την Παρασκευή 18 Νοέμβρη στις 19:00

Την Παρασκευή 18 Νοέμβρη στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η διαχειριστική συνέλευση του Μπερντέ. Τα άτομα και οι ανοικτές ομάδες-πρωτοβουλίες που λειτουργούν στο χώρο βρίσκονται και συζητάνε για τη μέχρι στιγμής λειτουργία του χώρου, τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που εβδομαδιαία πραγματοποιούνται. Η συνέλευση είναι ανοικτή στον καθένα για καινούργιες ιδέες και προτάσεις!

1 66 67 68