Πέμπτη 4/10, Συλλογική Κουζίνα και Προβολή!

Αυτήν την Πέμπτη 4/10 θα αρχίσει η Συλλογική Κουζίνα του Μπερντέ, η οποία
θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη. Μαζευόμαστε και μαγειρεύουμε από τις
13:00 και τρώμε 15:00-19:00.
Επίσης αυτήν την Πέμπτη θα ξεκινήσουν και οι προβολές, οι οποίες θα
πραγματοποιούνται επίσης κάθε Πέμπτη στις 20:30. Αυτήν την εβδαμάδα θα
προβληθεί η ταινία “Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε”.

1 2 3