Παρασκευή 9 Δεκέμβρη στις 19:30, διαχειριστική συνέλευση του Μπερντέ

Την ερχόμενη Παρασκευή 9/12 στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η διαχειριστική συνέλευση του Μπερντέ. Ομάδες, άτομα, πρωτοβουλίες που στεγάζονται στον χώρο βρισκόμαστε, συζητάμε και αποφασίζουμε για τη λειτουργία του…

Διαχειριστική συνέλευση του χώρου την Παρασκευή 18 Νοέμβρη στις 19:00

Την Παρασκευή 18 Νοέμβρη στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η διαχειριστική συνέλευση του Μπερντέ. Τα άτομα και οι ανοικτές ομάδες-πρωτοβουλίες που λειτουργούν στο χώρο βρίσκονται και συζητάνε για τη μέχρι στιγμής λειτουργία του χώρου, τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που εβδομαδιαία πραγματοποιούνται. Η συνέλευση είναι ανοικτή στον καθένα για καινούργιες ιδέες και προτάσεις!

Μαθήματα σύγχρονου χορού και κάλεσμα για δημιουργία θεατρικής ομάδας

Η πρώτη συνάντηση για δημιουργία θεατρικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοέμβρη στις 20:00! Γνωριμία και κουβέντα για το πώς θέλουμε να είναι η ομάδα, πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας, καθώς και πρακτικά το πότε θα γίνει το επόμενο ανοιχτό κάλεσμα και πώς θα το επικοινωνήσουμε (για πληροφορίες: mperntes@espiv.net)
Η πρώτη συνάντηση για μαθήματα σύγχρονου χορού θα γίνει την Τετάρτη 9 Νοέμβρη στις 18:30! (Για πληροφορίες: maria_paizi@hotmail.com)

1 69 70 71 72