Μαθήματα σύγχρονου χορού και κάλεσμα για δημιουργία θεατρικής ομάδας

Η πρώτη συνάντηση για δημιουργία θεατρικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοέμβρη στις 20:00! Γνωριμία και κουβέντα για το πώς θέλουμε να είναι η ομάδα, πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας, καθώς και πρακτικά το πότε θα γίνει το επόμενο ανοιχτό κάλεσμα και πώς θα το επικοινωνήσουμε (για πληροφορίες: mperntes@espiv.net)
Η πρώτη συνάντηση για μαθήματα σύγχρονου χορού θα γίνει την Τετάρτη 9 Νοέμβρη στις 18:30! (Για πληροφορίες: maria_paizi@hotmail.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *