Διαχειριστική συνέλευση του χώρου την Παρασκευή 18 Νοέμβρη στις 19:00

Την Παρασκευή 18 Νοέμβρη στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η διαχειριστική συνέλευση του Μπερντέ. Τα άτομα και οι ανοικτές ομάδες-πρωτοβουλίες που λειτουργούν στο χώρο βρίσκονται και συζητάνε για τη μέχρι στιγμής λειτουργία του χώρου, τα μαθήματα και τις δραστηριότητες που εβδομαδιαία πραγματοποιούνται. Η συνέλευση είναι ανοικτή στον καθένα για καινούργιες ιδέες και προτάσεις!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *