Πέμπτη 23/5 στις 20:30, προβολή της ταινίας “Η εαρινή σύναξις των αγροφυλάκων “

Πέμπτη 23 Μαϊου στις 20:30, προβολή της ταινίας “Η εαρινή σύναξις των αγροφυλάκων ”

του Δήμου Αβδελιώδη (1999,178″).
aerini afisa
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει η ανοιχτή συνέλευση της ομάδας
προβολών για την διαμόρφωση του προγράμματος του Ιουνίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *