Εικαστική εγκατάσταση από το τμήμα εφήβων και νέων του 18 Άνω

Εικαστική εγκατάσταση “Το πάθος για…” την Κυριακή 16 Ιουνίου από τις 16:00 μέχρι τις 20:30.
Διαδρομές ελευθερίας από το τμήμα εφήβων και νέων του 18 Άνω.

Layout 1