Μαθήματα Τουρκικών στον Μπερντέ!

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σάββατο 15:00-17:00 αρχής γενομένης από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.

E-mail επικοινωνίας: karakirmizi@espiv.net